Oferta

Zakres wykonywanych przez Nas prac

Wzmacnianie gruntów metodami iniekcji cementowych i chemicznych (kolumny DSM do wzmacniania gruntu, stabilizacje nasypów drogowych na gruntach słabych, iniekcje wzmacniające i uszczelniające).

Różnorodne metody fundamentowania (ścianki stalowe, kotwy gruntowe, mikropale iniekcyjne i ścianki szczelne, pale CFA)

Zabezpieczanie obiektów zabytkowych.

Ochrona zbiorników wodnych i brzegów (stabilizacja skarp, wałów przeciw- powodziowych, mury oporowe kotwione, gabiony i materace gabionowe oraz grunt zbrojony)

Przedstawiamy Państwu technologię wykonywania kolumn DSM. Oferowana przez firmę GEO-TECH s.c. technologia, realizowana jest według następujących zasad:

 • Przesłona wykonywana jest z zachodzących na siebie się kolumn o średnicy 0,60 m rozmieszczonych liniowo w odstępie osiowym, co 0,50 m, zapewniającym uzyskanie efektywnej grubości przesłony 0,30 m.
 • Jeden odcinek przesłony wykonywany jest przez dwa dni kalendarzowe. Pierwszego dnia kolumny są wykonywane, co druga, w odstępie osiowym, co 1,00 m. Następnego dnia po wykonaniu danego odcinka i wstępnym związaniu wprowadzonej w grunt mieszanki, wiertnica wraca na jego początek i wykonuje kolumny kontaktowe pomiędzy wcześniej wykonanymi. Zapobiega to ucieczce zaczynu do sąsiednich kolumn, gwarantując pełne nasycenie wykonywanej przesłony planowaną ilością zaczynu. W celu zwiększenia wydajności kolumny kontaktowe może wykonywać druga wiertnica posuwająca się za pierwszą.
 • Zaczyn, z którego wykonywana jest kolumna jest mieszaniną wody oraz cementu. Pompowany jest on do mieszadła podczas jego opuszczania i podnoszenia w odpowiednich proporcjach oraz ilości na jeden metr bieżący kolumny. Prędkość przesuwu pionowego jest ściśle związana z liczbą obrotów mieszadła. Podczas przesuwu w dół wynosi ona około 2,4 cm na jeden obrót mieszadła. Podczas przesuwu w górę, kiedy następuje zasadnicze mieszanie gruntu wynosi ona 1,2 cm na jeden obrót mieszadła. Operator wiertnicy dodatkowo dwa razy wykonuje szybki posuw mieszadła w cyklu góra dół celem zmieszania warstw gruntu i ujednolicenia parametrów przesłony na całej jej wysokości.
 • Zaczyn jest produkowany w stacji mieszania. W skład stacji mieszania wchodzi pompa iniekcyjna, turbomieszalnik z dozownikami mieszanki i wody, mieszalnik wolnoobrotowy. Mieszanka jest mieszana z wodą w turbomieszalniku przez około 5 minut, następnie zaczyn jest podawany do mieszalnika wolnoobrotowego skąd pobiera go pompa iniekcyjna i poprzez węże tłoczy do wiertnicy.
 • Wiertnica poprzez głowicę obrotową i żerdzie podaje zaczyn do mieszadła. Konstrukcja mieszadła jest wynikiem doświadczeń zebranych podczas wykonywania prac. Składa się ono z żerdzi wiertniczej, mieszadła w kształcie półkola lub trójkąta oraz wspomagających belek poprzecznych zwiększających rozdrobnienie gruntu. Zaczyn podawany jest przez dysze w szczytowej części mieszadła. Ten sposób pracy urządzenia powoduje, iż zaczyn jest wpompowywany w rozdrobniony wcześniej grunt i następnie z nim mieszany.

Powyższe zasady są wynikiem prób wykonanych na placu budowy. Ich zastosowanie gwarantuje prawidłowe wykonanie przesłony. Przesłony wykonane według powyższych zasad w pełni spełniają wymagania stawiane im przez projektantów, co potwierdzone zostało badaniami laboratoryjnymi pobranych z przesłon próbek i wykonanymi odkrywkami.

Przy stosowaniu powyższych zasad wydajność wynosi 100 - 200 m2 gotowej przesłony na zmianę.

Podczas wykonywania kolumn DSM nie występują żadne wibracje i wstrząsy przez co metoda ta jest bezpieczna dla blisko usytuowanych budowli i może byś stosowana w bezpośrednim ich sąsiedztwie.

Etapy wykonawstwa:

 • wkręcenie w grunt ciągłego świdra talerzowego z rdzeniem rurowym, zakończonym od dołu końcówką stożkową.
 • podłączenie do rdzenia przewodu betonowego i tłoczenie betonu pod ciśnieniem ok. 6 atm.
 • otwarcie końcówki stożkowej i wydostawanie się betonu do otworu pod świdrem, wyciąganie świdra bez obracania nim (ciśnienie betonu powinno samo wypychać świder, jeżeli przy ciśnieniu 6 atm. świder nie wychodzi – wyciąganie wspomaga się wyciągarką).
 • wyciągnięcie świdra – otwór po świdrze wypełniony mieszanką betonową.
 • wprowadzenie do świeżej mieszanki betonowej zbrojenia za pomocą wibratora.

Pale o średniej i dość dobrej nośności w gruncie. Technologia bardzo szybka i efektywna. Zastosowanie – w gruntach spoistych twardoplastycznych i niespoistych zagęszczonych w terenie zabudowanym.

Etapy wykonawstwa:

 • wkręcanie w grunt rury iniekcyjnej z końcówką wiercącą o powiększonej średnicy i jednoczesne tłoczenie zaczynu cementowego.
 • po dojściu do zakładanej głębokości dalsze tłoczenie zaczynu, aż do pojawienia się go na powierzchni terenu.
 • pozostawienie rury wypełnionej zaczynem na stałe (rura pełni rolę zbrojenia).

Zastosowanie – w gruntach niespoistych średniozagęszczonych i zagęszczonych oraz małospoistych, stosowane jako wzmocnienie istniejących fundamentów w gęstej zabudowie lub pod niewielkie nowe obiekty..

Zapraszamy do współpracy - nasi pracownicy, specjalistyczny sprzęt oraz unikalne metody są do państwa dyspozycji!

Nasi Klienci

Wykonalismy projekty dla: